H Tipi Kule Sistemi

Kovanlı kalıp altı iskele sistemi, pratik bir döşeme kalıp sistemidir. Döşeme altında taşıyıcı amaçla kullanılır ve kule şeklinde kurulur. Bu sistem Alt-Üst çerçeve, H elemanlar ve Ayar elemanlardan oluşur. Diğer kalıp altı taşıyıcı iskele sistemlerine göre daha ekonomiktir. Sistemi kurmak için aksesuar vb. parçalara ihtiyaç yoktur. Bu nedenle sistemin kurulması, sökülmesi ve stoklanması daha pratiktir. Kurulduktan sonra kuleler insan gücü ve vinçle taşınabilir. Kalıp altı kule iskele sistemi birbirinden bağımsız kuleler halinde beton kalınlığına bağlı olarak 12 m. Yüksekliğe kadar rahatça kullanılabilir.

Yağmur Kalıp Altı Kule İskele Sisteminde döşeme altlarında ana taşıyıcı olarak H20 seçildiği takdirde 120×120 cm. kuleler kullanılır. Ana taşıyıcı olarak 10/10 ahşap seçildiği takdirde 100×100 cm. kuleler kullanılır. Her iki durumda da tali taşıyıcı olarak 10/10 ahşap kullanılabilir. Pratikte bu şekilde hesap yapılsa da, kule aralıkları projeye göre statik hesap yapılarak belirlenir. H elemanlar şaşırtmalı yerleştirildiğinden, sistem kendi içerisinde kilitlenerek yükselir, bu nedenle sistemin dayanımı yüksektir. (200 KN/kule taşıma kapasitesi)

Yağmur Kalıp Altı Kule İskele Sistemleri tek bir işçi tarafından kurulup sökülebildiğinden dolayı hem zamandan hem de işçilikten büyük tasarruf sağlar. Sistem 2 kat rapid boyalıdır, talep halinde galvaniz ile de kaplanır.